Peavikaari ettekanne ja jutlused suvelaagris

10. -12. juulini 2009 toimunud EKEK suvelaagris Uulus pidas EKEK peavikaar isa Heigo Ritsbek ettekande “Apostellik Kirik kui trinitaarne Kirik”, mida on võimalus lugeda siit ning jutlused “Apostellik Kirik kui sakramentaalne Kirik” (10.07), mida saate siit lugeda; “Apostellik Kirik kui evangelikaalne Kirik” (11.07), mida saab lugeda siit ja “Apostellik Kirik kui karismaatiline Kirik” (12.07), mida saab siit lugeda.

7 kommentaari postitusele “Peavikaari ettekanne ja jutlused suvelaagris”

 1. isa Thomas ütleb:

  Vääga hää on kuulda puhast juttu Kirikust! See on imeline, kuidas Kristus on oma Kiriku rajanud ja pannud Elama!
  Suured tänud Pää Vikaarile isa Heigole selge õpetuse eest!

 2. Janek ütleb:

  Ettekanne oli väga hea ja hingekosutust said ka need,kes teoloogia vastu sügavamat huvi tunnevad.

 3. Heigo Ritsbek ütleb:

  Tänan!

 4. juhan ütleb:

  Olen täheldanud, et ajastul mil elame, on Kristliku õpetuse kõige suurema löögi alla sattunud justnimelt Püha Kolmainu õpetus. Isiklikult arvan seda, et see on mingil määral Reformatsioonijärgse tagajärg, kus “uued mõtlejad” panid järjest suuremat rõhku vaid Jeesuse ja patulangenu inimese vahekorra parandamiseks. See on ka loogiline ja mõistlik, loomulikult. Me ei eita selle tähtsust. Aga on sellega minu meelest üks varjatud pool. Taheti samm tagasi astuda kuuluvusest Apostelliku Kiriku juurde. Edasine ajalugu on näidanud, et Kristlik maailm on muutunud järjest individualistlikumaks- igas mõttes. Siin ongi minu meelest võtmeküsimus; miks ei ole kaasaegses Kristlikus maailmas enam väärtustatud Kolmainsust nagu see on olnud aastasadu hinnatud Kirikuelus? Lavale on jõuliselt astunud islamiusk, millega kõikjal tuleb arvestada. Vaadake kasvõi Rick Warreni palvet USA Presidendi Obama ametisseseadmise puhul. Oma palves on ta isegi jätnud võimalust arvestada Moslemite lunastajaga- Isaga! (Eesti keeles kõlab see küll ilusti, kuid araabia keeles on vihje siiski nende lunastajale). Sealjuures olid Ameerika kristlased jõudnud kommenteerida, et nemad olid vähemalt rõõmsad, et Warren julges oma palves üldse Jeesuse nimi öelda. Kohutav olukord! Liigume väga kummalist teed mööda siin ilmalikus elus. Arvan, et need kes panevad rõhku Püha Kolmainsuse õpetusele ja selle laiema ulatuslikumale tööle nii vaimumaailmas laialt kui ma Kirikuelus siin maa peal teevad õigesti. Tulebki välja, et jääbki järele Kolmainu Isa, Poeg ja Püha Vaim, kes ongi see Alpha ja Omega, keda me ülistame ja kummardame nüüd ja igavesti. Jäägem siis kindlalt oma Usutunnistuse juurde!

 5. Heigo Ritsbek ütleb:

  Olen nõus Sinuga Juhan!

 6. Janek ütleb:

  Oo, vend Juhan! Ma tunnen sinus teoloogi vaimu ja tõesti sulle on antud Looja poolt rohkem kui kapaga (nõnda on kombeks vanadel eestlastel üliküllust väljendada). Minu enese jaoks on kogu kolmainuõpetus saanud üha suuremaks ja suuremaks salasuseks sest olen jõudnud lihtsale tõdemusele sellest, et inimvaim pole võimeline midagi säärast väljamõtlema ega ettekujutama. See side, mis kujutatud kolmes,kuid ometi ühes ühtsuses-Isas,Pojas ja Püha Vaimus- on nii täiuslik, et lisada pole kristlikul ajalool olnud palju midagi. Tulebki meelde isa Heigo ettekandest tõde ´enneolevast Pojast´, Kes olemas olnud enne lihakssaamist Maarjast.
  Kahju on seegi tänasel päeval kristluses, et asjad on jäänud ühekülgseks ja räägitakse, kuidas keegi, ühest tahust sellest täiusest. Igal juhul on kolmainu täiuse edasi kandjaks kirik sest kogu liturgia käik keskeneb Kolmainu Jumalale. Olen tundnud,et see ei annagi võimalust mõelda mingil kombel ´mina ja minu´vormis vaid see ´meie´ sulandab meid kogu eelnevasse, nüüdsesse ja tulevasse kirikupärandisse.

 7. Heigo Ritsbek ütleb:

  Olen nõus vend Janek!