08.2017 arhiiv

Suvelaagri muljed

03.08.2017

… taas kord vend Juhani sulest:

Selleaastane EKEK suvelaager toimus Vormsi saarel ning sellega sai tehtud uus algus vanale traditsioonile. Uut ja värsket võis ka näha uutes nägudes, kes esimest korda viibisid meie laagriperes, nende seas kõige kaugemalt, Suurbritanniast tulnud külalised, Londoni Püha Esimärter Stefanose koguduse preester Dana Andrew Jackson koos abikaasa Edithiga.

Seekordses laagris oli tänuväärne ka see, et võisime ööbida Püha Olavi koguduse külalistemajas ning teenida Jumalat kohalikus restaureeritud EELK Püha Olavi kirikus. Tänulikkuseks andis põhjust veel see, et kõik toiduvalmistamine oli kohalike poolt korraldatud, mis kergendas tunduvalt laagri üldist korraldust.

Pärast traditsioonilist lipuheiskamist ja alguspalvet Isa Thomase poolt võisime kaunil päikesepaistelisel õhtul siirduda kirikusse esimesele õhtupalvusele. Palveteenistused olid üksteisest natuke erinevad, vastavalt sellele kas muusikat juhtisid Pärnu või Tallinna koguduse ülistusjuhid. Ka hommikupalvused erinesid veidi üksteisest oma sisu poolest, neist üks oli rohkem keldi palvetraditsioonis. Pärast esimest palveosadust võisime kinnitada keha ja õhtul koguneda vestlusringi, mida juhtisid meie külalised Isa Dana ja Edith Jackson, kes rääkisid oma elust koos Jumalaga. Vestlus kestis mõnusalt kaua ning läks sügavuti erinevatel teemadel, lähtudes laagri üldteemast – misjonist.

Laupäeval võisime kuulata mitut loengut (“Keegi räägib, keegi kuuleb”), mis keskendusid päevakohastele vaimulikele teemadele. Isa Thomas alustas loengutesarja, rõhutades ristiinimese vajadust austada sakramente ja neile läheneda avatud ja puhta südamega- südamega mis on täis usku kõiges selles, mida Jumal võib teha meie isiklikes eludes. Isa Thomas kinnitas, et meie misjon siin elus algab meist endist (ehk siis “meie oma lävepakult”) ja kõigest, mis toimub meie südames. Seejärel võttis teatepulga üle isa Dana, kelle õpetuse keskmeks oli mõte, et inimese füüsilise heaolu keskmeks on selgroog, mis hoiab kogu luustikku koos. Sellest lähtudes peab meie vaimulikus elus olema sarnane “selgroog” mille tugevuse tagab jätkuvalt meie elus Kolmainu Jumal ja Tema Sõna ning palveosadus Temaga. Isa Dana ettekannetes olid korduvalt põimitud patt ja patukahetsus ning vajadus pihtimise järele. Sellega seoses tulid väga mitmed inimesed meeleparandusele ja suur osa laagri rahvast käis ka pihil. Selle kõige eest olgu au ja kiitus ning tänu igavesti meie Jumalale!

Võisime kuulda isa Danat sõna jagamas kahel missal, kus ta kõneles Jumala ärarääkimatust Armastusest, mis on üle kõige muu siinses maises elus. See on alati teretulnud teema, eriti sellele inimesele, kes võitleb elu raskuste ja võitluste keskel.

Laupäeva pealelõunal võisime osa saada ühest toredast kontserdist, mille tõi meile noored külalised Madis Orr, Anna Katariina Vaino ja Johannes Eriste. Laulude valik koosnes mitmetest üldtuntud ülistuslauludest, mis soosis kuulaja mõtterännakut Jumala kiituse ja Kristuse päästetöö radadel. Pean tunnistama, et seekordses laagris kuuldud ülistusmuusika puudutas mind väga sügavalt, viisil mida olen küllaltki harva kogenud. Siinkohal tuleb teha vahet emotsionaalse tunde ja Jumala tõelise kohaloleku vahel, mis on Tema juuresolekul küllaltki eristatav.

Oleme samuti tänulikud kohalikule EELK kogudusele, kes lahkelt lubas oma kirikut kasutada. Kõik see liturgiline teenimine, mis on EKEK jumalateenistuse loomulik osa, sai justkui uue elu sisse, tunnistades sellest, et Jumal elab ka Temale ehitatud hoonetes, mitte ainult Tema järgijate südametes.

Pühapäeva hommikul enne Püha Armulauamissat võisime läbi teha väikse muusikalise palverännaku vend Juhaniga (“Minge kõike maailma”), kes tutvustas meile viit erinevat Johann Sebastian Bachi soolo vioola sonaati. Lugude vahel jutustas ta misjoni teemal, tuues näited oma vanaisa ja isa (Johannes ja Lembit Peipmani) jumalariigi teenimisest varasemast ajast nii Eestis kui ka Austraalias.

Suur tänu kõigile kes osalesid seekordses laagris. Südamlik tänu EELK Vormis koguduse õpetajale Ants Rajandole, külalistemaja perenaisele Ene Rannale, eriline tänu Regytale tema panuse eest külaliste tõlkimisel. Tänud ka kantor Riho Kinksaarele, muusikule ja üldise meelelahutuse valdkonna spetsialistile Kaido Kikkasele, akolüütidele – Andres, Marek, Karin ja Rutti – ning kõigile, kes käed külge lõid laagri õnnestumise nimel.

Mingem nüüd kõike maailma, kuulutades head sõnumit ja rõõmu Issanda väes. Tänu olgu Issandale! Aamen.

Juulikuu AD 2017