02.2008 arhiiv

Kannatusnädala ja ülestõusmispühade missad

28.02.2008

HARKUJÄRVE PÜHA ESIMÄRTER STEFANOSE KOGUDUS
Kiriku tee 2, Harkujärve küla, Harjumaa

Neljapäeval 20. märtsil kell 19.00 – SUURE NELJAPÄEVA MISSA. Teenib peavikaar isa Heigo Ritsbek

Reedel 21. märtsil kell 12.30 – SUUR REEDE MISSA. Teenib peavikaar isa Heigo Ritsbek

Laupäeval 22. märtsil kell 22.00 – ÜLESTÕUSMISPÜHADE KESKÖÖMISSA. Teenivad peavikaar isa Heigo Ritsbek, isa Thomas Eriste ja aspirandid

Pühapäeval 23. märtsil kell 12.30 – KRISTUSE ÜLESTÕUSMISPÜHA MISSA. Teenib peavikaar isa Heigo Ritsbek

PÄRNU PÜHA APOSTEL BARNABASE KOGUDUS
Lõuna tn. 2, III korrus

Esmaspäeval 17. märtsil kell 19.00 – KANNATUSNÄDALA ESMASPÄEVA MISSA. Teenib vikaar isa Thomas Eriste

Teisipäeval 18. märtsil kell 19.00 – KANNATUSNÄDALA TEISIPÄEVA MISSA. Teenib vikaar isa Thomas Eriste

Kolmapäeval 19. märtsil kell 19.00 – KANNATUSNÄDALA KOLMAPÄEVA MISSA. Teenib vikaar isa Thomas Eriste

Neljapäeval 20. märtsil kell 19.00 – SUURE NELJAPÄEVA MISSA. Teenib vikaar isa Thomas Eriste

Reedel 21. märtsil kell 12.30 – SUUR REEDE MISSA. Teenib vikaar isa Thomas Eriste

Laupäeval 22. märtsil kell 11.00 – VAIKSE LAUPÄEVA JUMALATEENISTUS. Teenib vikaar isa Thomas Eriste

Pühapäeval 23. märtsil kell 12.30 – KRISTUSE ÜLESTÕUSMISPÜHA MISSA. Teenib vikaar isa Thomas Eriste

EKEK peavikaar teenis nelipühi noori

26.02.2008

25. veebruaril 2008 teenis EKEK peavikaar Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku keskuses noorteüritusel doc.inc teemal “Kiriku ja riigi suhted Eesti Vabariigis”.

EKEK peavikaar abikaasaga Harku valla vastuvõtul

26.02.2008

22. jaanuaril 2008 viibisid EKEK peavikaar isa Heigo Ritsbek ja proua Ülle Ritsbek Harku valla poolt korraldatud Eesti Vabariigi 90. juubelile pühendatud vastuvõtul.

Lõppes Patriarhi Nõukogu koosolek

25.02.2008

23. veebruaril lõppes Orlandos Floridas (USA) Patriarhi Nõukogu koosolek. Otsustati Patriarhi Nõukoguna edaspidi kord aastas kokku tulla. Järgmine Patriarhi Nõukogu koosolek on 26. – 30. jaanuarini 2009 New Yorgis (New York, USA).

Algas Patriarhi Nõukogu koosolek

22.02.2008

Täna — 22. veebruaril 2008 — algas Orlandos Floridas (USA) Püha Dismase Ordu keskuses Patriarhi Nõukogu koosolek. Nii patriarh Craig W. Bates’i avakõne kui eelnevatel päevadel toimunud jutlused jms materjalid on loetavad ja kuuldavad cechome.com osast meie ülemaailmselt kodulehelt www.iccec.org

Algas Piiskoppide Koja koosolek

21.02.2008

19. veebruaril algas Orlandos Floridas (USA) Karismaatilise Episkopaalkiriku Piiskoppide Koja koosolek.

Järgmisel nädalal kogunevad Patriarhi Nõukogu ja USA Piiskoppide Koda

17.02.2008

Püha Dismase Ordus Orlandos (Florida) USA-s koguneb 19.- 21. veebruarini 2008 USA Piiskoppide Koda ja 22. – 24. veebruarini Patriarhi Nõukogu. Teemadeks on kiriku ülemaailmne struktuur, ilmikute roll kirikuteenistuses, teoloogilised küsimused, liturgia-alased küsimused, ülemaailmne misjonitöö, kaplaniteenistus, finantsasjad, 2008.a. ülemaailmne konvent jne.  

Patriarh külastab Eestit sel aastal

13.02.2008

Patriarh Craig W. Bates on teatanud, et tema plaanides on 2008.a. Euroopa turnee ajal (Ühendkuningriik, Hispaania, Poola jne) külastada ka Eestit.

PATRIARHI LÄKITUS TUHKAPÄEVAKS

06.02.2008

Tuhkapäev
Patu palk on surm

Abp Bates in Prayer

 Tuhkapäev meenutab meile meie surelikust ja surma vältimatust. Kui meile tehakse tuhaga ristimärk otsmikule, ütleb diakon või preester:” Sa oled põrm ja saad põrmuks.” Tuhkapäeva liturgia on siiski seotud Kannatus- ja Ülestõusmissündmustega.  Psalmist meenutab meile et meie isa meenutab samuti  isegi meie mässumeelsuses, et meie ei  ole muud kui ” liha, tuuleõhk, mis läheb ära ega tule tagasi.” Ps. 78:39 

Hea on, et Kirik kutsub meid üles hetkeks peatuma ja mõtisklema mitte ainult meie surelikkuse üle, vaid ka selle võitluse üle, mis toimub, kui kohtume patu, maailma ja saatanaga /kurjusega/.  Ristimises oleme me märgitud Ristimärgiga. See märk, tehtud võidmisõliga, pitseerib meid Kristusele kuuluvaiks igavesest ajast igavesti, meenutades meile samal ajal et me osaleme ristilöödud Kristuse elus ja oleme kutsutud võimsasse vaimulikku sõjapidamisse taevastes.  

Tuhkapäeval kutsub Kirik meid üles pühale palve- ja paastuajale. Selline palve ja paast on Kiriku iidseks traditsiooniks. See aeg võimaldab meil Kristuse Jeesuse armastuse valguses pühenduda tõsiselt enese läbikatsumisele ja patutunnistusele, eesmärgiga jõuda meeleparandusele. See on aeg otsida lepitussakramenti (pihti) sest eneseanalüüs tuleb alati teha selle teadmise kindlusega, et meile antakse andeks. See ei ole aeg süüditusteks ja hukkamõistuks, vaid hetk, kui me võime kurta oma patud, teades, et meid armastatakse ja meile andestatakse. Nagu ütleb Johannes:“Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.”(1.JOH. 1:8-9). Jakoobus kirjutab:”Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks!” (Jak. 5:16) 

Keegi on öelnud: ” me oleme ainult kerjused öeldes teistele kerjustele, kust leida toitu.”  Paastuajal, kui meile tuletatakse meelde meie pattu ja  Kristuse andestust, lubame me ka Pühal Vaimul muuta ja kohandada meie südameid Kristuse armastava südame sarnaseks. Paastuaeg motiveerib meid täitma suurt misjonikäsku. see kinnitab meile, kes me osaleme Kristuse Jeesuse lepitustöös, et Kiriku esmane missioon on lepitamine. (2. Kor. 5:19 “kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna.”) Kiriku sõnum on , et Jumal armastab meid ja on väljendanud oma armastust Ristil. (Ro 5:8 “Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.”) 

Kogu paastuaja vältel peaks meie eestpalves olema Kristuse armastuse suurenev avalikuks saamine, mis  süütaks ja uuendaks meis igatsust evangeeliumi kuulutamise järele. 

Niisiis peaksime me kuuletuma Kirikuisade kutsele kui nad kutsuvad meid üles pühimale paastule. See on meie kõrvadele hea uudis. See on sõnum, mis tuletab meile meelde  meie elu lühidust, meie pattude tõelisust  ning Jumala armastuse uskumatust ja imepärasust, mida ta ilmutas meile Ristil ja ülestõusmises ning mida kuulutatakse igal Pühal Armulaual. 

Tema armu all

Craig W.Bates

Karismaatilise Episkopaalkiriku Rahvusvahelise Osaduse Patriarh

Tuhkapäeva missad Harkujärvel ja Pärnus

02.02.2008

Seoses paastuaja algusega toimuvad tuhkapäeva missad EKEK Harkujärve Püha Esimärter Stefanose koguduses ja EKEK Pärnu Püha Apostel Barnabase koguduses kolmapäeval 6. veebruaril kell 19.00.