Rubriigi ‘Teoloogia arhiiv

Heidi Meier – teoloog cum laude

21.06.2011

20. juunil toimus Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari lõpuaktus Tallinna metodisti kirikus, kus EKEK Harkujärve Püha Esimärter Stefanose koguduse akolüüt ja meie kiriku esindaja Eesti Kirikute Noortenõukogus Heidi Meier lõpetas teoloogiastuudiumi cum laude. Samuti lõpetas teoloogilised õpingud meie kiriku liige Risto Abel. Palju õnnistusi neile!

Piiskop Belmonte väisab Eestit

13.06.2011

Kolmapäeval, 15. juunil 2011, saabub Tallinna Karismaatilise Episkopaalkiriku Euroopa piiskopkonna piiskop Jose Elmer Belmonte Madridist (Hispaania) koos isa John Donn Bautista’ga (Pariis, Prantsusmaa). Piiskop Belmonte osaleb XI Barnabase Päevadel Pärnu Püha Apostel Barnabase koguduses 18. – 19. juunini, teenides piiskoplikul missal ning õpetuslikus seminaris. 19. juunil kell 16. 30 toimub Piiskoplik Missa Harkujärve Püha Esimärter Stefanose kirikus, kus piiskop Belmonte jutlustab ning on juhtivaks liturgiks (tselebrandiks).

Kolmainupühal piiskoplik missa

15.05.2011

Kolmainupühal, pühapäeval 19. juunil kell 16.30 toimub Harkujärve Püha Esimärter Stefanose kirikus PIISKOPLIK MISSA. Juhtiv liturg on EKEK piiskop Jose Elmer Belmonte (Madriid, Hispaania).

EKEK suvelaager 29. – 31. 07. 2011

06.05.2011

EKEK selle-aastane suvelaager toimub Uulu luterlikus laagrikeskuses 29.-31. juulini k.a. 

Patriarhi ülestõusmispühade läkitus

22.04.2011

Graig Bates

Püha Nädala ning meie Issanda Jeesuse Kristuse Ülestõusmispidustuste liturgia on meie usu nurgakiviks. Just nende  pühade sündmuste tähtsuse ja sügavuse  tõttu on Ülestõusmispühade sõnumi ette valmistamine  üks raskemaid ülesandeid, millega igal aastal kokku puutun. Käesoleval aastal on minu mõtted koondunud lootuse sõnumile.Sageli paistab et surmakultus laiendab oma haaret. Asjade üle, mis tsiviliseeritud inimeste jaoks olid mõeldamatud – abort, eutanaasia, lapsetapp – arutletakse nüüd valituskoridorides. Enam ei peeta meie seast kõige nõrgemate mõrvamist kurjuseks. Selle asemel räägitakse meile, et „abort“ on naiste tervishoiu aktsepteeritav vorm, eutanaasia on kaastundlik ning lapsetapp säästab vastsündinuid viletsast elukvaliteedist. Selle mõtteviisi pooldajad kulutavad miljardeid dollareid, et levitada oma deemonlikku sõnumit Aasias, Lõuna- Ameerikas ning Aafrikas, nimetades seda naiste- ja reproduktiivtervishoiuks.

Põhjapoolkeral, eriti Lääne-Euroopas ning Põhja-Ameerikas elavad inimesed moraalses segaduses, mida põhjustab kõlbelise suhtelisuse  tunnustamine, sekulaarne humanism, materialism ning hedonism.

Kogu ajaloo vältel on olnud pikki pimeduse ajastuid. Möödunud aastal sain õnnistatud Eric Metaxase raamatu “Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy” (“Bonhoeffer: Pastor, Märter, Spioon”), lugemise läbi. Bonhoeffer oli Saksamaal  luterliku kiriku pastor ning akadeemik Kolmanda Reichi   tõusu ajal. Ta tapeti kontsentratsioonilaagris mõned nädalad enne selle riigi kokku varisemist.  Raamat on väga kaalukas lugu mehest, kes pidi elama ühe 20. sajandi kõige kurjema režiimi pimeduses. See räägib  loo mehest, kelle sügav usk Jeesusesse lasi tal keset pimedust olla õigluse ja pühaduse eestkõnelejaks. Selle sama usu tõttu suri ta märtrina. Kui sa ei ole veel seda lugenud seda võimast tunnistust, siis julgustan ma sind seda tegema.

Neid, kes on valinud Kristuse järgimise, on ajastute jooksul kutsutud osalema Jeesuse surmas ja ülestõusmises. Me oleme kutsutud andma oma elud teiste, eriti viimaste, kadunute ja üksikute heaks.

Meie usk kuulutab, et kunagi ei ole liiga pime ning pimedus ei saa kunagi valitseda. Kõigi arvestustee kohaselt oli Jeesuse Kristuse ristilöömine mõeldud liikumist lõpetama. Ristilöömise koletu tegu oli mõeldud mitte ainult tapma ühe liikumise juhti vaid ka  külvama hirmu tema järgijate seas. Olen kindel, et templijuhid, variserid, saduserid ning Rooma ülikud olid veendunud, et Jeesuse ristilöömine on viimane, millest nad Jeesuse järgijatelt kuulevad.

Pühakiri märgib, et meie Issanda ristilöömine tõepoolest hirmutaski tema jüngreid. Me näeme, et hetkest, mil Jeesus süüdi mõisteti, peidavad jüngrid end suures hirmus (kõik peale Johannese): Jeesus leiab oma jüngrid kobaras suurest hirmust  peitu pugenutena – kartusest, et ka nemad varsti arreteeritakse ning et nad seisavad silmitsi samasuguse saatusega, nagu nende Õpetaja. Just siinkohal tuleb Jeesus nendega kohtuma.

Rahupakkumise ning Püha Vaimu vastuvõtmisega algab muutus Kristuse järgijates, nii et Nelipühipäevaks ning Püha Vaimu väljavalamiseks  on arad ja pelglikud jüngrid nii muutunud, et see mida nad kõige rohkem kartsid – märtrisurm– selle võtavad nad nüüd vastu igavese elu lootuses. Surmal ei olnud enam nende üle mingit võimu.

Ülestõusmispühade lootuseks on see, et surm ei ole enam ühegi loo lõpetuseks. Ristilöömine ei ole viimane sõna, ka märterlus ei ole enam viimane sõna.  Kristliku rõõmusõnumi keskmes on surma ära võitmine ning ka haua äärel võime me laulda „Halleluuja“. Nii nagu Ülestõusmispühade prefatsioonipalves kuulutatakse: „nende eest, kes usuvad, et elu ei lõpe, vaid muudetakse.“

Ülestõusmise lootus käsib meil vaadata mitte elu olukordadele vaid tõsta oma silmad üles Taeva Kuningale. Kirik saab võidu surmakultuse üle. Kirik jätkab elu otsimist vaeste, hüljatute, kodutute, näljaste, sõltlaste ning kõige väiksemate hulgas meie seast – nende seast, kes on veel sündimata.

Meile on antud elu and – rikkalik elu. Ülestõusmine kutsub meid üles saama evangelistideks, kes kuulutavad head sõnumist elust,  seda ka keset pimedust. Meie usk Kristusesse teeb meist lootuse sõnumi kuulutajad. See on lootus, mis meile pettumust ei valmista, sest Jumal Püha Vaim on andnud meile, on valanud välja meie südameisse Jumala  armastuse.  See on sõnum sellest, et Jeesus Kristus muutis jüngrite elu, mis oli täis hirmu, eluks täis usku, lootust ja armastust. Need, kes õpivad Jeesust tundma täna, saavad osa samast muutusest.

Tean et igaüks teie seast tähistab aulist Ülestõusmispäeva. Pidutsemine ülestõusmispäeva tähistamiseks on kohane. Olulisem on aga, et elaksime päev-päevalt ülestõusmist välja keset pimedust. Minu palved on teiega sellel aasta kõige pühamal ajal. Uuendagu teid ja andku teile jõudu Püha Nädala ja Ülestõusmisaja liturgiad.

Tema armu all,
+ Craig, Patriarh

Kanoonikakomisjoni koosolek Recifes, Brasiilias

06.02.2011

27. – 31. jaanuarini toimusid Recifes, Brasiilia Karismaatilise Episkopaalkiriku Ülemaailmse Osaduse kanoonikakomisjoni töökoosolekud. Komisjoni kuuluvad patriarh Craig Bates, Filipiinide priimas peapiiskop Loren Thomas Hines, Brasiilia peapiiskop Paulo Garcia ning Keenia piiskop Bernard Njoroge.

Missad oktoobris 2010

05.10.2010

HARKUJÄRVE PÜHA ESIMÄRTER STEFANOSE KOGUDUS

Pühapäeval, 10. oktoobril kell 12.30 – TAVALISE 28. PÜHAPÄEVA MISSA. Teenib peavikaar isa Heigo Ritsbek

Pühapäeval, 17. oktoobril kell 12.30 – TAVALISE 29. PÜHAPÄEVA MISSA. Teenib isa Thomas Eriste

Pühapäeval, 31. oktoobril kell 12.30 – TAVALISE 31. PÜHAPÄEVA MISSA. Teenib peavikaar isa Heigo Ritsbek

PÄRNU PÜHA APOSTEL BARNABASE KOGUDUS

Pühapäeval, 10. oktoobril kell 11.00 – TAVALISE 28. PÜHAPÄEVA MISSA. Teenivad vikaar isa Thomas Eriste ja diakon Janek Tamme

Pühapäeval, 17. oktoobril kell 11.00 – TAVALISE 29. PÜHAPÄEVA DIAKONIMISSA. Teenib diakon Janek Tamme

Pühapäeval, 24. oktoobril kell 11.00 – TAVALISE 30. PÜHAPÄEVA MISSA. Teenivad vikaar isa Thomas Eriste ja diakon Janek Tamme

Neljapäeval, 28. oktoobril kell 19.00 – PÜHADE APOSTLITE SIIMONA JA JUUDASE PÄEVA MISSA. Teenivad vikaar isa Thomas Eriste ja diakon Janek Tamme

Pühapäeval, 31. oktoobril kell 11.00 – TAVALISE 31. PÜHAPÄEVA MISSA. Teenivad vikaar isa Thomas Eriste ja diakon Janek Tamme

Veel suvelaagri pilte …

11.08.2010

Suvelaagrist 2010 Uulus võid vaadata pilte siit.

Toimus X EKEK suvelaager

18.07.2010

16.-18. juulini 2010 toimus poolesaja osalejaga Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku suvelaager Uulu luterlikus laagrikeskuses, seekord oikumeenilises osaduses Eesti Karismaatilise Osaduskiriku inimestega. Laagri üldteemaks oli JUMALATEENISTUS. Missadel teenisid EKEK peavikaar isa Heigo Ritsbek ja preester isa Thomas Eriste; jutlustasid isa Heigo Ritsbek, isa Thomas Eriste ja isa Leevi Lillemäe (EKOK). Peaettekande – võrratult sisuka ja hea – pidas Eesti Metodisti Kiriku vaimulik Priit Gregorios Tamm. Väga hea piiblitunni pidas isa Leevi Lillemäe (EKOK). Oikumeenilises paneeldiskussioonis osalesid isa Heigo Ritsbek (EKEK), isa Leevi Lillemäe (EKOK) ja pastor Priit Gregorios Tamm (EMK). Hommiku- ja õhtupalvusi pidas diakon Janek Tamme. Õhtuti vaadati mitmeid huvitavaid filme, nendest ühte põnevamat – J.R.R. Tolkieni “Sõrmuste isandat” kommenteeris Kaido Kikkas, kelle käest sai teada palju põnevat nii filmist kui Tolkieni elust. Kaido Kikkas oli  ühtlasti ka fotojahi peakorraldaja, esikohale tuli foto Aadama ja Eeva paradiisist väljaajamisest (foto autorid Heidi & Co).


Tuuriferiks on seekord Karin Proosa


Armulaua pühitsemine avamissal

Tere tulemast suvelaagrisse!

07.07.2010

16. – 18. juulini toimub Uulu luterlikus laagrikeskus EKEK X suvelaager. LAAGER ON AVATUD KÕIKIDELE! Laager algab reedel 16. juulil kell 18.30 õhtupalvusega ning lõpeb pühapäeval 18. juulil kell 16.00. Laagri maksumus on 200 EEK inimese kohta. Registratsiooni kontaktisik on Tallinnas Rutti Proosa (55 642 679), Pärnus Regyta Eriste (56 611 813), Lõuna-Eestis isa Leevi Lillemäe (51 13835).