11.2012 arhiiv

EKEK detsembri kalender

30.11.2012

on PDF-kujul leitav siit. Paberkalender sel aastal ei ilmu.

Isa Ebenezer Tallinnas

03.11.2012

Andreas kirjutas nii:

20. ja 21. oktoobril käis EKEK-il külas isa Ebenezer Rootsist, kes  saadeti meid julgustama ja toetama meie piiskop Belmonte poolt.

Laupäeval oli kogudusega kodune osadus, kus isa Ebenezer  jahtuvale praele vaatamata meile julgustussõnu jagas: “Jumal lõi inimese ja ütles seejärel, et see on hea. Talle meeldis inimene”, rääkis isa Ebenezer. “God likes you!” – seda kordas ta õhtu jooksul väsimatult. “Teie olete väärtuslikud ja kallid Jumalale ning te ei saa mitte midagi teha, et  Tema arvamust muuta. Ta armastab teid ja lubab, et ta jääb alati teie  juurde!” Selliste ja veel paljude sõnadega tõstis ta meie silmad oma murede pealt, vaatama armastava Jumala peale, et siis taas endasse vaadates kogeda suurt väärtust. Sellist väärtust, mis ei sõltu meie tegudest, vaid mis meis juba sündimisest peale kaasa antud on.

Pühapäevasel missal jutlustades jagas ta mõtteid Laatsaruse loost ja kutsus ka meid “hauast” välja tulema. “Laatsarus, tule välja!” (Joh 11:43) – nii hüüdis Jeesus haua poole, kus Laatsarus lamas surnult juba  neljandat päeva. See hüüe ei olnud mitte ainult Laatsarusele, vaid ka jüngritele ning Martale ning Maarjale, kelle südamed olid surnud. “Rabi,  alles nüüdsama otsisid juudid võimalust sind kividega surnuks visata – ja sina lähed jälle sinna?” (Joh.11:8) – ütlesid jüngrid pahuralt pärast seda, kui Jeesus neid Juudamaale kutsus. “Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud.” (Joh.11:32) ütles Maarja Jeesusele ette heites. Nii võib ka meie süda olla lootusetuses surnud. Võibolla oleme püüdnud järgida õpetusi, religiooni, liturgiat, kuid pole järginud Teda, kes hüüab “Tule välja!”. Kuula ja järgi Jeesust ja su süda saab üles äratatud!

Altari ette tulnuid julgustas isa Ebenezer ka personaalsete sõnumitega ning palvetas ja võidis neid pühitsetud  õliga. Oli imeline nädalavahetus üheskoos ning Jumal äratas inimeste  südamed Teda järgima ja vastu võtma.

(Mõned Andrease tehtud fotod leiab siit ka)