Rubriigi ‘Varia arhiiv

Vend Juhani suvelaagrimuljed

18.08.2019

Juba traditsiooniliselt avaldame peale laagrit meenutused vend Juhan Palm-Peipmani sulest.

***

Suveaeg on ristiinimese elus eriline aeg. See on aastaaeg, kus kõige enam toimuvad igasugused laagrid ja palverännakud. Lugematu arv kristllike üritusi leiavad aset tänu Eesti Kirikute Nõukogu lahkele toetusele. Ka Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik on sel aastal taaskord tänulik organisatsioonilise toetuse eest, mis võimaldab meie väikesele kogukonnale kasvada üheks Jumalariigi osaks siin Eestimaal.

Selle aastane laager toimus Saaremaal, Pähklimäel. Peale paari tunnikest autos veedetud aega on võimalik korraks jalgu sirutada praamil ja ilusa ilmaga nautida päikesest sinetavat merd enda ümber. Kuivastu sadamast edasi Muhu väina ületades on veel oma 60 km sõitmist, mille järel meie tee suund läheb vasakule ja lühikese aja möödudes jõuamegi Pähklimäe laagrikeskusesse.

Pärast traditsioonilist lipuheiskamist kõige noorema koguduseliikme poolt oli aeg asuda saali, kus algas Õhtupalvus. Istudes vaikselt igaüks oma mõtetega koos ei jää märkamata maja ümbritsev kaunis kiviaed, mis paistab silma tänu suurte möötmetega madalate akendele. Korraga tuleb meelde järgmine kirjakoht; “Tulles tema, elava kivi juurde…laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks”. 1 Peetruse 2;4-5. Jõuab kohale, et olen tõesti Saaremaal! Nüüd siis oma rahuliku olemisega juhtis koguduse akolüüt Andreas Kivi meid Jumalat teenima ja ülistusrühm Raili Lilleoru juhatusel meid Kõigekõrgemat kiitma. Oli ilus algus.

Pärast õhtusööki jagunesime erinevatesse rühmadesse arutlemaks laagri põhiteemal “Igapäevane kristlus”. Nelja laudkonna vahel tuline arutelu õhkkond kestis korraga veerand tundi, mille järel vahetati nii lauda kui ka teemat. Pärast läbikäidud teemasid toimus erinevate küsimuste kokkuvõte iga meeskonna juhi poolt. Väga head kokkuvõted kuulasime erinevatelt inimestelt. Eriti sooviksin siinkohal mainida Karin Proosat ja Aet Marliise Eristet. Tundus, et see oli igati kordaläinud õhtu. Mitmed inimesed kogunesid lõkkeplatsile, kus oldi kauemat aega ülistades ja palves olles ilusa hilisõhtu taeva all.

Uus hommik algas Hommikupalvusega taas Andrease ja kantor Riho Kinksaare juhtimisel, kes oli valinud päevakohased Psalme ja kauneid viise Pühakirja süvenemiseks. Pärast maitsvat hommikusööki olime valmis taas minna laagri teema juurde, millest seekord saime kuulda kaks loengut meie kohalikult preestrilt isa Thomas Eristelt ja külalispreestrilt isa Dana Jacksonilt Inglismaalt. Isa Thomas rõhutas kristliku elu juures täispöörde tegemist ka oma isiklikus elus ning Jumala armu ja abiga selle juurde ustavalt jäädes.

Isa Dana mõtiskles uskkonnast kui perest, toetudes UT mitmele kirjakohale, mis aitavad siduda meie isiklikku elu Jumala rahvaga, kellega me koos elame ja kasvame. Vend Juhan oli tänavu aasta valinud oma muusikaliseks teemaks “In C”, milles ta veidi lahti mõtestas helistiku valiku olulisust heliloomingus ning kõik nii tema poolt ette kantud kui ka helikandjalt kuuldud näited olid C-duuri helistikus. Enne lõunat koguneti väikese laulukaare alla, kus noored Eristed olid meile valmistanud põneva viktoriini. Piibli tundmine ja üldteadmiste harimine on alati laagri puhul väga teretulnud nähtus ning seda sai nautida ning end löögastavalt tunda ka Joosepi ja Aet Marliise meeldival juhtimisel. Pärast maitsvat lõunasööki oli kõigil vaba aega nautida Pähklimäe looduse ilu või arutleda laagri teema üle nii omavahel kui ka koos vaimulikega.

Õhtul toimus laagri esimene missa. Viirukilõhnade ja ülistuslaulude saatel tulime taas Jumala rahvana Tema altari ümber, et pühitseda Sõnas ja sakramendis Kristuse lõpetatud ristitööd meiegi elus ning saada uuendatud Püha Vaimu väes. Kes sellesse süveneb Jumala armu abiga, saabki uuendatud, et minna kõike maailma ja kuulutada head sõnumit Issanda väes.

Kolmas päev algas hommikupalvusega. Seejärel taas kehakinnitamine väga maitsva maisimannapudruga lisaks võileivale ja kohvile. Siinkohal ei saa mööda minna Regytast ja isa Thomasest, kes oli varustanud laagri Pärnu-Jaagupist toodud maitsvate toiduainetega. Köögitoimkonnas oli seekord üks kohalik perenaine Kuressaarest, kes oli igati abivalmis ja näitas üles suurt külalislahkust meie vastu. Suur tänu nii temale kui ka armsale Regytale!

Pärast hommikusööki kogunesime taas kord, et arutleda laagri teema üle, Seekord võtsid kohad sisse meie mõlemad preestrid kes asusid vastama mitmele küsimusele. Üks olulisimad küsimusi puudutas pihisakramenti ning seda teemat arendasid väga huvitavalt mõlemad vaimulikud. See teema jõudis nii kaugele, et Püha Vaim langes tugevasti ja inimesed kogesid väga sügavat hingelist puudutust ja meeleparandust. Ma julgen kinnitada, et keegi ei lahkunud, olemata puudutatud sellest koos oldud tunnist.

Seejärel oli ainuõige aeg asuda viimase Missa juurde ning Jumal oli meid valmistanud taas kuulama Tema häält läbi Sõna ja laulu koos kõikide muude üleloomuliku vahenditega kui Tema rahvas koguneb Tema ümber. Tahaksin siinkohal mainida Kaido Kikkast, keda esimest korda saime kuulda tema tuntud musikaalsuses soolokitarri mängimas, ning ka Aet Marliise Eristet, keda varem tundsin rohkem vioolamängijana kui kitarristina. Väga hea mängutaseme on saavutanud sel aastal Viljandi koolis õppiv Johannes Eriste ja Pärnu MKs bassikitarri õppiv Joosep Eriste ning tore oli ülistuses kuulda sellist harvanähtavat pilli nagu ukulele, mida mängis meile Raili Lilleorg. Jumal oli võimsalt meie keskel need kolm päeva. See oli kindlasti minu suveaja kõige meeldejäävam kogemus.

Kiirustades veidi lõuna söömisega seadsime sammud Kuivastu sadama poole, et õhtuks koju jõuda. Seekordsele kolmekümne ringis osalenud laagrirahvale jääb seegi laager järgnevateks kuudeks meelde. Tema armu ja abiga läheme edasi, et jääda ustavaks Tema juhtimisele.

Aamen.

Vaimulike kokkutulek ja Kiriku kasvu seminar

17.06.2015

Autor: isa Dana Jackson
Tõlge eesti keelde: Regyta Eriste ja Jaan Rapp
Avaldatud autori loal

30.aprill – 2. mai 2015

Rahvusvahelise Karismaatilise Episkopaalkiriku Osaduse vaimulikud ja ilmikud kogu Euroopa piiskopkonnast eesotsas patriarh Craig Batesiga kogunesid Saksamaale Kölni, et veeta üheskoos aega õpetuses, ülistuses ning osaduses. Meid võõrustas Kölni Püha Apostel Johannese kogudus, pakkudes osalejatele nii suurepärast keskkonda kui maitsvaid roogi.

Kolme päeva jooksul toimus kaks erinevat üritust. Esmalt kogunes kaks tosinat vaimulikku 30. aprillil, et heita pilk meie kiriku ajaloole ja hetkeseisule ning kuulata, milline on Issanda Sõna, mis patriarhil meie jaoks südames on. Seejärel 1.-2. mail osalesid nii ilmikud kui vaimulikud Kiriku Kasvu seminaril, mis oli täis inspiratsiooni ja õpetust, kuidas edendada kiriku kasvu. Ameerika Ühendriikides on sarnane seminar osutunud nõnda kasulikuks, et sellest on saanud iga-aastane üritus.

Vaimulike kokkutulek

Meie kokkusaamise teemaks oli Karismaatilise Episkopaalkiriku muutumatu visioon. Vaatamata teel ette tulevatele katsumustele ja kannatustele; hoolimata sellest, et mõne kalli inimesega, kellega aastate jooksul koos oleme olnud, on meie teed lahku läinud, on Jumal kõige selle jooksul olnud ustav… ja tema on kinnitanud Karismaatilises Episkopaalkirikus seda, mis on Tema Kirikus alati tõde olnud: Kirik on suurem kui tema juht, suurem, kui mistahes isik. Me kasvame – tähelepanuväärselt Aafrikas ja Brasiilias, samas Ameerika Ühendriikides on meil enam võitlemist.

Meil tuleb õppida ära oluline printsiip — see, mida Jeesus koges oma ristilöömisel: õppida kuulekust. Heebrea 5:8 räägib meile, et “Jeesus, olles küll Poeg, õppis kuulekust selle läbi, mida ta kannatas”. Meie päästmiseks oli Jeesus kuulekas. Et jõuda ülestõusmiseni, läks Jeesus surmast läbi. Surmani jõudis ta kuulekuse kaudu. Kuigi Jeesus tundis päris tõelist hirmu ja agooniat, isegi nõnda palju, et ta higistas Ketsemani aias verd, valis ta ikkagi selle tee: “Ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu Sina, Isa”. Ka meil on inimestena tugevaid tundeid – on pettumust, kurbust, ka ebaõnnestumisi – ja kuigi need tunded on tõelised, ei ole need Tõde. Meid on kutsutud elama ja kuulutama Tõde, mitte meie oma tundeid – just nii nagu Jeesus seda tegi.

Meid on kutsutud kuulekusele – see ei ole mitte hirmust juhitud nõudmine, mis tuleb ülalt alla nendelt, kellel on võim meie üle, vaid kuulekusele, mis on meie valik, mis tõuseb meie poolt alt üles ning mis on ajendatud armastusest: Kristuse armastusest.

Kiriku kasvu seminar

Ligikaudu 80-100 igas vanuses ilmikut kogu piiskopkonnast ühinesid vaimulikega kaheks päevaks, et kuulda õpetust, mis keskendus Jeesuse teenimisametile, Temale, kes tegi ainult seda, mida ta nägi Isa tegevat. Meid on kutsutud olema Tema sarnased, aga kuidas me siis elame samal viisil? Meie patriarh jagas kolme võimalust:

  1. Palveta
  2. Palveta veel
  3. Jätka palvetamist

Selleks, et elada ja teenida nagu Jeesus seda tegi, peame me nägema oma vaimulike silmadega ning kuulama vaimulike kõrvadega. Et teada Jumala tahet, peame me õppima Jumala Sõna…ning me peame õppima tundma ka Jumala teed. Pelgalt Jumala tahte tegemine ei ole piisav. Selleks, et täita Tema tahet, peame me seda tegema Tema viisil.

Kõigil kolmel korral, kui Jeesust kiusati, tegi saatan ettepaneku saavutada Jumala eesmärke mingil muul viisil. Kõrbes pakkus ta Jeesusele kõiki rahvaid maa peal, kui Ta ainult saatanat ülistab. Kui Jeesus rääkis Teda ees ootavast kannatusest ja surmast, kiirustas saatan Peetrust ütlema: “Sulle seda ei sünni”. Ning Ketsemani aias küsis Jeesus Isalt, kas on mõni muu võimalus. Kuid igal juhtumil valis Jeesus mitte ainult Jumala tahte, vaid ta tegi valiku: täita Jumala tahet Jumala viisil.

Seminari jätkudes pöördus patriarh otseselt meie, Euroopasse sisserännanute poole. Jumalal oma tarkuses on plaan igaühe jaoks meist. Ta on toonud meid kõiki Euroopasse kindla põhjusega ja see on tõenäoliselt palju suurem plaan, kui me ette kujutame. Me tulime siia teenijatena, alandlikkuses. Iga mööduva aastaga tekib üha enam kiusatus hakata mõtlema nagu eurooplane, kuid meid on kutsutud mõtlema nagu Jeesus, toimima nagu Jeesus, armastama nagu Jeesus. Jäägem siis alandlikeks teenijateks ning kohustagu ja innustagu Kristuse armastus meid tegema Tema tööd Tema viisil.

Non nobis Domine,

Isa Dana+ Jackson
London

Seminari ingliskeelseid audiosalvestusi on võimalik kuulata siit.

EKEK mai kalender

03.05.2013

on PDF-kujul leitav siit. Paberkalender sel aastal ei ilmu.

EKEK märtsi kalender

27.02.2013

on PDF-kujul leitav siit. Paberkalender sel aastal ei ilmu.

EKEK septembri kalender

04.09.2012

on PDF-kujul leitav siit. Paberkalender sel aastal ei ilmu.

EKEK suvelaager Uulus 29.-31. juulini 2011

15.07.2011

Tere tulemast EKEK suvelaagrisse!

EKEK sellesuvine laager toimub 29.-31. juulini taaskord EELK Uulu laagrikeskuses. Käesoleva aasta teemaks on „Ülistus ja palve“. Nagu ikka, toimub laagris iga päev püha armulaualiturgia, hommikupalvused ja tunnipalved.

Aega saab sisustada käsitööga (saab nokitseda päikesepitsi, punuda käepaela või järjehoidjat), tegeleda fotojahiga, kaaslas(t)ega koos palvetada, käia ujumas, üheskoos filme vaadata, metsas mustikaid maitsta.

Laagrist osavõtu tasu on 15 EUR, mille võib tasuda registreerumisel või ka laagrisse kohale jõudes. Täitsa ilma rahata saavad laagrisse lapsed, kel vanust vähem kui 14 aastat.

Oma osalemise soovist anna märku Regyta Eristele (tel 56 611 813; e-post: regyta(ät)ekek.ee) või Rutti Proosale  (tel 55 642 679). Ka laagrit puudutavate küsimuste korral või kui Sul on häid mõtteid korralduse osas, võta ühendust Regytaga.

Laagrisse tulles võta endaga kaasa argistest asjadest: magamiskott või voodilinad (tekk ja padi on kämpingus olemas), kauss ja  kruus ning nuga-kahvel-lusikas, „fotojahimeestel“ ka fotoaparaat ja juhe, mille abil valmis pildid arvutisse laadida.

Mis aga sellest kõigest olulisem: võta endaga ühes  hea tuju, sõbralik meel ja valmisolek Issandat teenida!

Kohtumiseni Uulus, seniks aga palvetagem laagri kordamineku eest!

Järgmine ülemaailmne konvent toimub Madriidis

14.07.2011

VI Rahvusvaheline Konvent 2012 Madriidis

01.07.2011
10. – 12. juulini 2012 toimub Madriidis Hispaanias Karismaatilise Episkopaalkiriku VI Rahvusvaheline Konvent “Maailma elu eest” (For The Life of the World). I konvent oli 1994 aastal Kansas City’s (USA), II 1996 Jacksonville’is (USA), III 2000 San Clemente’is (USA), IV 2004 Manilas (Filipiinid) ja V 2008 Orlandos (USA). EKEK esindajad on osalenud kolmel ülemaailmsel konvendil – I 1994 (isa Heigo Ritsbek ja Ulvi Renser), II 1996 (isa Heigo Ritsbek, Ülle Ritsbek, Ulvi Renser) ja V 2008 (isa Heigo Ritsbek).

Nigeerias asutati esimene KEK kogudus

03.06.2011

Port Hacourti linnas Nigeerias Lääne-Aafrikas rajati esimene Karismaatilise Episkopaalkiriku (KEK) kogudus – KEK Kuninga Perekonna kogudus. Nigeeria on Aafrika kõige suurema rahvaarvuga riik (160 miljonit inimest). Koguduse rajamisel osales piiskop Bernard Katili Matolo (Machakose piiskopkond, Keenia). Temast paremal (pildil) on koguduse rektor isa Ibiso Igani.  6. märtsil ordineeris piiskop Matolo isa Igani preestriks ning Festus Osawe Uhunmwangho ja Gabrail Richard Adione diakoniteks. Proaua Igani ja proua Adione õnnistati ilmiktöötegijateks.

Nigeerias rajati esimene KEK kogudus

5. juunil Harku valla KÜLAPÄEV

03.06.2011

EKEK Harkujärve Püha Esimärter Stefanose kogudus osaleb Harku Valla XX aastapäeva pidustustel – KÜLAPÄEVAL – mis toimub Murastes juba sel pühapäeval, 5. juunil. Lähemalt saab külapäeva kohta lugeda siit ning päevakava ja erinevate teemakülade kohta siit.

Kiriku tegemiste kava külapäeval:

12:30 – Kelti palvus
13:00 – 14:00 – Piiblilugu lastele
14:00 – Tunnipalvus
14:15 – Meisterdamine lastega
15:00 – Kelti palvus

12:00 -15:00 – Viktoriin
13:00 -16:00 – Puutöökoda. Kirikust pärinevad erinevad ehitusvõtted

Paigalpüsivad tegevused:

  • hea soovi õnneloos
  • läpakakliinik ehk rüperaali ravikoda
  • muusika hingele ja vaimule

Ootame kõiki osalema! 🙂