01.2008 arhiiv

Ilmus EKEK kalender 2008

16.01.2008

On ilmunud EKEK kirikukalender 2008. Kalendrit on võimalus 30 kroonise annetuse eest saada EKEK kogudustest.

Patriarh Bates: TE EI VALINUD MIND!

15.01.2008

Bishop Craig Bates, Patriarch of the ICCEC

“Olen just koju jõudnud Orlandost ja Jacksonville’ist Floridas. Pühapäeval – Meie Issanda Jeesuse Kristuse Ristimispühal – oli mul imeline võimalus jutlustada Messia kirikus ning olla osadus nii rektori nõukogu liikmete kui nende abikaasadega.”

Nii alustab äsja valitud patriarh Bates oma kirjutist. Imeline on pildina näha teda Harkujärve kiriku missal! Kui valdate inglise keelt saate kogu kirja lugeda cechome.com alt meie ülemaailmselt veebilehelt www.iccec.org

Patriarh Bates’i esimene läkitus

10.01.2008

 Kõigile ustavatele Karismaatilises Episkopaalkirikus: 

Täna olen ma alandlikult vastu võtnud kutsumise teenida meie osaduskonda patriarhina. Minu mentor ja vaimulik isa piiskop Frank Costantino ütles mulle, et mõnikord tunneme me Jumala tahte ära kolme asja järgi: esiteks on see miski, mida sa ei taha teha, teiseks on väljakutse ehk ülesanne palju suurem kui sina ise ja kolmandaks ei saa saa sellega üksi hakkama.  Ma kutsun teid üles ühinema minuga, kui me liigume edasi, tugevdades tulevikunägemust  Jumala Kuningriigi ülesehitamisest siin maa peal. Me teeme seda, hoides koos kolme ajaloolist Jumala ülistamise viisi – karismaatilist, evangeelset ja sakramentaalset – ja teenides vähimaid, kadunuid ja üksikuid Jeesuse nimel. See on meie kutsumine.          Me oleme rahvusvaheline osaduskond. 95% meie liikmeskonnast elab väljaspool Läänemaailma. See on kooskõlas Jumala liikumisega üle kogu maailma: kristliku usu väljendust hakkavad ikka enam ja enam mõjutama Lõuna-Ameerika, Aasia ja Aafrika Kirikud. Olen väga tänulik oma vendadele ja õdedele Filipiinidel, Aafrikas, Lõuna-Ameerikas, Euroopas ja Põhja-Ameerikas nende sihikindluse eest kadunuteni jõudmisel, kirikute rajamisel ja Jumala rahva teenimisel. Meie Kiriku tuum on maailma teenimises, Kristuse viimises inimesteni ja Jeesuse tajumises murest murtutes.See on viis, kuidas me täidame Suurt Misjonikäsku. Me ei saa seda teha siiski ilma Jumala aktiivse kohalolekuta.   Me oleme karismaatikud ja oleme seotud Püha Vaimu tööga , kes muudab ja taastab elusid. Me elame ootusega, et pimedad hakkavad nägema, kurdid kuulma, jalutud ja lombakad kõndima ning surnud tõusevad üles.    Patriarh sümboliseerib ühtsust ja teenimist, mitte bürokraatiat. Oma ametis jätkan ma  läbipaistva aruandevõimelise  administratiivse infrastruktuuri ülesehitamist mis on loodud teenimise kergendamiseks  meie Kirikus. Kiriku  Esimese Isana  tahan ma kinnitada, et kõik ustavad on kutsutud teenima. Teenimine algab ristimise, mitte ordineerimisega. Me peame töötama kõik koos teenimisametites, kuhu Jumal on meid kutsunud. Ma kinnitan taas, et Karismaatiline Episkopaalkirik on kutsutud valitsema kõikide tasandite nõukogudes konsensus -ehk üksmeelsusprintsiibil.  Patriarhiametisse astun ma piiskopina piiskoppide seas, preestrina preestrite seas.  Suurim meie seast on teenija. Meie igatsus peaks olema kuulda Issanda häält ja kuuldes seda, vastata talle rõõmsas kuulekuses.  Palun teie eestpalveid. Olen pühendunud olemaks üks teie seast, kui see, kes teeenib. Ma palvetan teie  igaühe eest, et Püha Vaim tõmbaks meid kõiki Jeesuse südamele lähemale ja nii toimides kohtuks  me kõik  meie Isa mõõtmatu armastusega. Selles  ühenduses  muudetakse meid tema pühaduse  sarnaseks  ning me oleme sunnitud elama elu kuulekuses käsule armastada üksteist. Vaid nii näeb maailm, et me oleme Tema jüngrid.

Tema armu all

Craig W. Bates

Karismaatilise Episkopaalkiriku Rahvusvahelise Osaduse patriarh

Piiskop Craig W. Bates valiti patriarhiks

09.01.2008

9. jaanuaril Orlandos Floridas (USA) toimunud Patriarhi Nõukogu valis uueks Karismaatilise Episkopaalkiriku patriarhiks piiskop Craig W. Bates’i. Meiegi õnnistussoovid uuele patriarhile!

Patriarh Craig W. Bates

Algasid uue patriarhi valimised

09.01.2008

8. jaanuaril kogunesid Patriarhi Nõukogu ja Piiskoppide Koda Orlandos Floridas USA-s seoses uue patriarhi valimistega. Esimene päev on peamiselt palvele pühendatud ning Jumala tahte otsimisele suunatud seoses uue patriarhi valimisega.

Toimus Eesti-Läti ühiskleerikus

06.01.2008

5.-6. jaanuarini 2008 toimus Harkujärve Püha Esimärter Stefanose kirikus Eesti-Läti ühiskleerikus. Tunnipalvuseid viis läbi isa Thomas Eriste, pühapäevasel missal jutlustas isa Janis Danielson Lätist. Kleerikus oli osavõtjate arvamust mööda üks parimaid, mida EKEK eales on korraldanud!