Eri religioonide esindajad Tallinna sünagoogis

20. mail 2008 toimus Tallinna sünagoogis Eesti erinevate religioonide esindajate kokkusaamine noorte ja perede teemal. Üritust juhtis Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja hr Ilmo Au. Sõnavõttudega esinesid juutide, Bahai usundi, uusapostliku kiriku, mormoonide ja kristlike konfessioonide esindajad (EELK peapiiskopi assistent Georg Glaase, EMK superintendent Taavi Hollman, EEKBKL peasekretär Erki Tamm, AKEL’i esindaja Lauri Beekman, MPEÕK ülempreester Igor Prekup ja EKEK peavikaar dr Heigo Ritsbek). Lõpusõnaga esines Eesti Kirikute Nõukogu asepresident pastor Joosep Tammo (EEKBKL). Isa Ritsbekil oli see esimest korda elus kõnelda sünagoogis ning kipa’d kanda… Pärast kokkusaamist toimus ühissööma-aeg kossher-restoranis sünagoogi allkorrusel.

sünagoog

Kommenteerimine on suletud.