EKEK uus piiskop on peapiiskop Randolph Sly

Karismaatilise Episkopaalkiriku Piiskoppide Koda võttis oma 13.-18. märtsini 2006 toimunud koosolekul San Clemente’is (California, USA) vastu otsuse ülemaailmse misjonistruktuuri reorganiseerimisest Karismaatilises Episkopaalkirikus. Kogu ülemaailmne misjonitöö (riikides, kus puuduvad rahvuslikud piiskopid) on nüüd otseselt Patriarhi Nõukogu alluvuses: Patriarhi Nõukogu erinevad liikmed tegutsevad patriarhi legaatidena teatud konkreetse territooriumi üle. Patriarhi legaadiks Euroopa üle määrati USA Idaosa peapiiskopkonna peapiiskop Randolph Sly, kes on seega ühtlasi ka märtsist 2006 siis ametlikult EKEK piiskopiks. Ootame põnevusega kohtumist meie uue piiskopiga!

Kommenteerimine on suletud.