EKEK töö eest vastutab ajutiselt isa Eriste

Alates 1. märtsist 2011 on Karismaatilise Episkopaalkiriku ülemaailmse osaduse patriarhi Craig W. Bates’i korraldusel EKEK peavikaarile isa Heigo Ritsbekile määratud ajutine kuuekuuline suspensioon. Selleks ajaks on ajutiselt EKEK töö ning EKEK koguduste töö eest vastutaja isa Thomas Eriste. 20. märtsil 2011 palus piiskop Elmer Belmonte, kes on patriarhi korraldusel ajutiselt EKEK piiskopiks, Püha Apostel Barnabase koguduses toimunud missal õnnistust isa Thomas Eristele selleks tööks. Suspensiooni ajal puudub Eesti Karismaatilises Episkopaalkirikus tegev peavikaar.

Kommenteerimine on suletud.