Abt A. Edmond Cass ja Auhiilguse klooster võeti vastu Karismaatilisse Episkopaalkirikusse

23. oktoobril 2008, Jeruusalemma piiskopi Jaakobuse päeval, võeti piiskop Gene Lilly poolt Karismaatilisse Episkopaalkirikusse vastu abt A. Edmund Cass koos oma osaduskonnaga. Isa Cass juhatab Lõuna-Carolinas Spartanburgis (USA) olevat Auhiilguse kloostrit.

Kommenteerimine on suletud.