Märtsis 2006 kinnitatud IDA põhimõtted

IDA (International Development Agency) – Karismaatilise Episkopaalkiriku Rahvusvahelise Osaduse (International Community of The Charismatic Episcopal Church), [lühendatult ICCEC] – ülemaailmse misjonitöö keskuse missioonist, ülesandest ja visioonist (Õp 29:18)

“Teha Jumala Riik nähtavaks maailmale Kiriku kolmekordse jõevoolu visiooni kaudu.” Ps 46:4

1. IDA eesmärk on teha Jumala Riik nähtavaks maailma rahvastele Jumala auks.

2. IDA eksisteerib kristluse kolme voolu edendamiseks Kiriku saamisel “Palvekojaks kõikidele maailma rahvastele”.

3. IDA teenib Kirikut apostelliku ja prohvetliku häälena julgustades Kuningriigi evangeeliumi kuulutamist igale rahvale, suguharule ja keelele.

4. Apostellikust ja prohvetlikust kirikukorrast lähtudes varustab IDA pastoraalse, finantsilise, administratiivse, meditsiinilise, evangelistliku ja juhtimise toetustegevusega Kirikut üle terve maailma Jumalast antud visiooni teenimisel.

5. Olles Kristuse käskjalaks avatud uksena neile, kes otsivad sissepääsu Jumala Kuningriiki, on IDA inimesi aitamas ja teenimas ning neid vaimulikku teenistusse välja saatmas, et ICCEC visiooni täita.

6. IDA allub ja vastutab Patriarhi ja Patriarhi Nõukogu ees ICCEC visiooni elluviimisel.

Kommenteerimine on suletud.