Patriarhi jõululäkitus inglise keeles

Bates

The early Church focused its life around the Passion narrative and the Resurrection. St. Paul reminds us to preach Christ crucified and risen from the dead. The early Patristic writings show this emphasis on the story of our Lord’s Passion and Resurrection. And, as we study the worship of the early Church we know it centered in the Eucharistic feast, which has its roots in the meal of the Upper Room and the continued proclamation of those events. Yet, those events are clearly linked to the story of the birth of our Lord Jesus. The introduction of the Feast of the Nativity was more than the Churches efforts to baptize the pagan holiday of Saturnalia. The Feast of the Nativity recalled to the people of God that the savior of the world has come among us (God with us). The Incarnation is critical to understanding the Good News.The story of the obedience of the young virgin, Mary, conceiving a child by the Holy Spirit, and then giving birth in a small middle-eastern town, Bethlehem, stirs the hearts of believers around the world. The simplicity of the story and the circumstances surrounding the Messiah’s birth give emphasis to the profound truth that heaven and earth are united and God has come among His people. The Church, like Mary, will this season “ponder these events in her heart.”

Our various cultures will celebrate the Feast of the Nativity in different ways. But central to all our gatherings will be the Celebration of the Holy Eucharist. Our only response to the Incarnation and the Nativity is worship. We are drawn to join the angels, the shepherds and the wise men to come in our hearts to Bethlehem and worship the newborn King.

The Charismatic Episcopal Church began in the Pro-Life Movement. It was here that the Lord Holy Spirit gave us the revelation of Convergence Worship. Those who were, because of their faith and the leading of the Holy Spirit, activists in the Pro-Life demonstrations and rescues were drawn by the Lord to worship in a manner that was fully charismatic, fully evangelical, and fully sacramental/liturgical. The adoption of signs and symbols, as well as the ancient patterns of worship, were not a journey towards something but were rooted in the same desire of the shepherds and wise men to come and worship the babe in the manger who they recognized as the Lord life and the King of a kingdom that will never end.

Around the world today, the Lord is adding to our numbers. The CEC continues to grow and we continue to get inquires from India, Europe, South America, and Asia. But more importantly, in our churches the Gospel of life continues to be preached and lived out day after day and Sunday after Sunday. Lives are being transformed through the working of the Holy Spirit. Marriages are being restored, people are being set free from addictions, families are being strengthened, fatherless children are receiving ministry, children are being educated, the hungry are being fed, prisoners are being visited, the homeless are being given shelter, military personnel are receiving ministry, the sick are being healed, and the Gospel is being proclaimed.

Christmas reminds us that the Savior has come into the world and so we have hope. The truth of Christmas continues to motivate believers to action. The Feast reminds us that like Mary and Joseph who were entrusted with the care of the infant Jesus, so we are entrusted with the Gospel. The message of “God with us”, that brought new life to us, is now to be brought to the least, the lost, and the lonely. We who have been evangelized are now called to evangelize both in word and action.

As you gather to celebrate the Feast of the Nativity may you be blessed by the presence of family and friends. May the Lord Holy Spirit draw your hearts to the babe in the manager and make you once again aware of His love.

Under His mercy,

The Most Rev. Craig W. Bates,
Patriarch

3 kommentaari postitusele “Patriarhi jõululäkitus inglise keeles”

 1. Lisette ütleb:

  Patriarhi jõululäkitus eesti keeles.

  Varakiriku elu käis ümber armulaua ja kannatusloo ning ülestõusmise. Püha apostel Paulus tuletab meile meelde, et peaksime kuulutama Kristuse ristilöömist ja surnuist ülestõusmist. Varased kirikuisade kirjad rõhutavad just Kristuse kannatuse ja ülestõusmise lugu. Uurides varakristlikku jumalateenistust, näeme, et see keskendub armulaua pühitsemisele, mille juured on Ülemise Toa söömaaja juures ning nende sündmuste jätkuva kuulutamise juures. Ometi on need sündmused selgelt seotud meie issanda Jeesuse sünnilooga. Jõulude kui Kristuse sünni püha tähistamise algus oli palju enamat kui Kiriku püüe ristida ümber paganlikke Saturnuse auks peetud pidustusi. Kristuse sünni pühad tuletavad Jumala rahvale meelde, et maailma Päästja on tulnud meie sekka (Jumal meiega. Lihakssaamine on oluline mõistmaks Häid Sõnumeid.

  Lugu noore Neitsi Maarjast kuulekusest , kes sai Pühast Vaimust käima peale ning seejärel sünnitas lapse väikeses Kesk-Ida linnas Petlemmas, liigutab kõigi usklike südameid kogu maailmas. Selle loo lihtsus ja asjaolud, mis ümbritsevad Messiase sündi, rõhutavad sügavat tõde, et taevas ja maa on ühendatud ning Jumal on tulnud oma rahva keskele. Kirik, nagu Neitsi Maarjagi, „mõtiskleb nende asjade üle oma südames“ sel aastaajal.

  Meie erinevates kultuurides tähistatakse Kristuse sündi erinevalt. Kuid kõigi meie kokkusaamiste keskmeks on Püha Armulaua pühitsemine. Meie ainsaks vastuseks Lihakssaamisele ja Sünnile on ülistus. Meid on tõmmatud ühinema südametes Petlemma inglite , karjaste ja tarkadega, ülistamaks üheskoos vastsündinud Kuningat.

  Karismaatiline Episkopaalkirik sai alguse Pro-life (Elu Poolt) liikumises. Just siin andis Issand Püha Vaim meile ilmutuse konvergentsi-ülistusest. Neid, kes olid oma usu ja Püha vaimu juhtimise läbi aktivistid Pro-Life-demonstratsioonidel , juhtis Issand ülistama täiesti karismaatilisel, täiesti evangeelsel ja täiesti sakramentaalsel/ liturgilisel viisil. Märkide ja sümbolite ning nõnda samuti ammuste ülistustavade omaksvõtmine, ei olnud mitte tee millegi poole, vaid tulenes samast igatsusest, nagu see oli karjastel ja kolmel targal – tulla ja ülistada lapsukest sõimes, kelles nad tundsid ära Elu Issanda ja Igavese Kuningriigi Kuninga

  Tänasel päeval on Jumal üle kogu maailma meie liikmeskonda suurendamas. Karismaatiline Episkopaalkirik kasvab ja me jätkame laienemist Indias, Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Aasias. Mis aga veel tähtsam – meie kirikutes kuulutatakse ja ka elatakse Elu Evangeeliumit päev päeva ja pühapäev pühapäeva järel. Püha Vaimu töö kaudu muudetakse elusid, taastatakse abielusid, inimesed vabanevad sõltuvustest, perekonnad saavad tugevamaks, aidatakse isatuid lapsi, lastele antakse haridust, toidetakse näljaseid, külastatakse vange, tervendatakse haigeid ja kuulutatakse evangeeliumi.

  Jõulud meenutavad meile, et Päästja on tulnud maailma, nii et meil on lootust. Jõulude tõeline olemus motiveerib jätkuvalt usklikke tegutsema. Need pühad meenutavad meile, et nii nagu Joosepit ja Maarjat usaldati hoolitsema väikese Jeesuse eest, nii on meile usaldatud evangeelium. Sõnum „Jumal meiega“, mis toob meisse uut elu, on nüüd toodud „viimastele, kadunutele ja üksikutele“. Meie, kes oleme evangeliseeritud, oleme nüüd kutsutud evangeliseerima nii sõna kui teoga.

  Kui te nüüd kogunete Kristuse sündimise püha tähistama, siis olge õnnistatud perekonna ja sõprade lähedaloluga. Tõmmaku Issand Püha Vaim teie südamed lapsukese sõime juurde ja tehku teid taas kord teadlikuks Tema armastusest.
  Tema armu all
  Tema Pühadus Craig Bates,
  Patriarh

 2. Kaija Velmet ütleb:

  Suur tänu, et läkituse tekst on ka meie kodulehel kättesaadav!

 3. Heigo Ritsbek ütleb:

  Kahju, et see tekst alles eile välja ilmus! Kurb. Saatke tulevikus ikka emailile sellised suured ja oõhjalikud tööd. Las kommentaaridesse jäävad kommentaarid