Kalendrimuudatused

Nagu varem mainitud, läheb Karismaatiline Episkopaalkirik Patriarhi Nõukogu otsuse alusel üle liturgilise kirikuaasta tähistamisele, mis on omane paljudele teistele kirikutele. Seoses sellega muutuvad mitmete pühapäevade nimetused. Suures osas kattub meie kalender nüüd nt rooma-katoliku kiriku kalendriga. See tähendab, et näiteks peale 6. juuni Corpus Christi pühapäeva järgneb taas nn tavaline aeg (mis sai alguse tegelikult epifaania-ajas). 13. juunil 2010 on 11. TAVALINE PÜHAPÄEV, 20. juunil 2010 on 12. TAVALINE PÜHAPÄEV jne. 

Kommenteerimine on suletud.