PATRIARHI LÄKITUS PAASTUAJAKS 2008

Me oleme maailma valgus.

“Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest, Issand päästab ta õnnetusepäeval.” — Psalm 41.1

Ilmumisaja võimsate päevade teemad tegelevad valguse tulekuga pimeduse keskele. See valgus ei ole vaid mitte ühe inimgrupi jaoks, vaid kõikide inimeste jaoks igal pool.  Algusest peale oli evangeelium eksklusiivne selles, kuulutati väga lihtsalt et Jeesus on tee, tõde ja elu ja et mitte keegi ei saa tulla Isa juurde väljaspool Jeesust. Samas oli evangeelium ka inklusiivne, sest seda religiooni ei esitatud mingi kindla rühmituse või etnilise grupi usuna. See saladus, mis oli peidetud sai avalikuks Kristuses ja ristil purustati kõik vaheseinad.

Lepituse teenistus on mõlemat: tuua Kristuse andestuse sõnum inimkonnale ja tuua inimkond ühtsesse Jumala perekonda. Seda teeme me maailmale valguseks olemisega – Tema valguseks olemisega. Kõige enam saab see nähtavaks kui me läheme haigete, vaeste, sõltuvuses olijate, näljaste, kodutute, võõraste ja vangide keskele. Kogu vaimulik teenimine on nn turuplatsi teenimine – kui me kuuletume Suurele Misjonikäsule (Mt 28:19 jj). Kiriku tegevus ei ole mitte “kirikut teha”, vaid lepitusesõnumi kuulutamise kaudu Jumala Kuningriiki edendada.

Alles hiljuti elasid ema Teresa Calcutta’st ja ta Halastuse Õed välja seda Kristuse avalikukssaaamist. Ema Teresa läks ühte maakera kõige vaesematest kohtadest linna, mis oli pühendatud surma ebajumalannale. Ilma vahenditeta ja ilma toetusgrupita Kiriku poolt mõjustas see naisteosadus inimesi üle terve maailma. Terve maailm kuulis tema uskumatutes halastustegude kaudu Jeesuse Kristuse armastusest. Ema Teresa ei olnud sotsiaaltöötaja ega ka mitte heategevusega tegutseja. Ema Teresa oli nunn, kes otsis eelkõige Jeesust ja tema suhtest Jeesusega pühakirja ja sakramentide kaudu läks ta välja kuulutama Jeesusest kõige vähemateni.

See on meie kutse kas oleme Eestis, Lätis, Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Ugandas, Suurbritannias, Sudaanis, Filipiinidel, Hongkongis, Keenias, Kanadas, Tansaanias Burundis, Ruandas, Ühendriikides, Libeerias või Kongos. Nendele maadele on meid asetatud selleks, et tuua valgus kõikide rahvasteni, rassideni, etniliste gruppideni ja suguharudeni. Nendes paikades saab Jumala Sõna ja Sõna kuulutamine kinnitatud imetegude ja imetähtedega. See ei ole mitte ainult kutse Karismaatilisele Episkopaalkirikule, see on kutse tervele Kirikule.

See pühapäev on ilmumisaja viimane pühapäev ja kolmapäeval 6. veebruaril alustame me Suurt Paastuaega ettevalmistusena pühale nädalale ja Meie Issanda Jeesuse Kristuse Ülestõusmise Suurele Pühitsemisele. Paastuaja paast koos teiste paastuaja vaimulike distsipliinidega tuletab meile meelde meie pidevat meeleparanduse vajalikkust. See on aeg, kus me lubame Pühal Vaimul uuendada meie meeli vastavalt Kristuse meelsusele. Niisiis tuleme me kahetsevate südametega Tema armu juurde elu muutmiseks.

See muutus meie juures ei ole mitte selles, et me muutume “paremateks inimesteks” vaid enam ja enam Kristuse sarnaseks. Me peame olema valgus. 

Astudes sellesse uude kutsumusse mu elus olen ma ülevoolavalt täidetud selle armastusega, mida olen kogenud meie osaduskonnas. Olen pidevalt kuulnud imedest ja tunnustähtedest. Tegutsevad nii paljud tervendamise ja vabastamise vaimulikud teenistused. Olen kõnelnud meeste ja naistega, kes käivad igal nädalal vanglates ja kogevad seda, kuidas igal nädalal tulevad inimesed usule, kogedes päästet Jeesuses Kristuses. Olen kuulnud kogudustest, kus igal nädalal toidetakse sadu näljaseid. Olen kohanud abielupaare, kes on adopteerinud alkoholismisündroomiga beebisid või on päästnud väikelapsi, neid adopteerides.

Armulauajumalateenistus on Kiriku keskne akt – tulla Jumala troonisaali Kuninga pidusööma-ajale. Armulaud on elumuutev kogemus kohtumisest Jeesusega. Ja kuid meid tuuakse Tema imelisse kohalolekusse ja me võtame vastu Tema Ihu ja Verd siis liturgia lõpus ütleb diakon: “Minge kõike maailma!”

Ilmumisaeg on palju enamat kui aeg jõulude ja ülestõusmispühade vahel. Ilmumisaeg on imeline meeldetuletus maailma täielikust lunastusest, mille saavutas Jeesus Kristus. Kõik tuuakse Tema juurde.

Tema armu all,

Tema Pühadus Craig W. Bates
ICCEC patriarh

Kommenteerimine on suletud.