Eesti usuliste kogukondade juhtide üleskutse

Head kaasmaalased!

26. ja 27.aprillil Tallinnas toimunud sündmused andsid meile õppetunni, mis ühelt poolt pani tõsiselt vaatama iseendasse ja analüüsima tehtut ning tegemata jätmisi. Teisalt ulatusid arutelud toimunud vandaalitsemiste põhjuste üle ning tagajärgede kajastused kaugelt üle Tallinna ja Eesti piiride.

Eestimaa erinevad konfessioonid edastasid koheselt pöördumisi, milles kutsusid rahvast üles tegutsema olukorra stabiliseerumise ja rahu eest, hoiduma vihkamisest ning vägivallast, arendama dialoogi eriarvamuste vahel.

8. ja 9. mail mälestatakse Teise maailmasõja eri rahvusest, erineva usutunnistuse ja veendumustega ohvreid ning langenuid. Kahjuks ei saa aprillikuus toimunud sündmuste alusel välistada ka neil päevil vaenu õhutamist ega Eesti vastaseid provokatsioone.

Erinevate rahvaste esindajatena mõistame neid haavu, mis on tekkinud minevikus, kuid täna peame olema võimelised elama koos ühel maal, lähtudes lepituse, rahu ja andestuse põhimõtetest. Hoidugem samastamast ühte või teist rahvast nende inimestega, kes seda rahvast häbistavad.

Pöördume kõigi Eestimaa elanike poole üleskutsega mitte ainult 8. ja 9. mail, vaid ka edaspidi meeles pidama, et meil on ühine tänane päev ja tulevik.

Kutsume üles säilitama tasakaalukat meelt, hoiduma provokatsioonidest, olema sõnas ja teos rahu kandjad, andes nii tunnistust sellest, et me armastame oma maad ning suhtume väärika lugupidamisega siin elavatesse inimestesse.

Tallinnas
7.mail 2007.a.

Einar Soone, Eesti Kirikute Nõukogu president
Andres Põder, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop
Stefanus, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit
Kornelius, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit
Philippe Jourdan, Rooma-Katoliku Kiriku piiskop
Ago Lilleorg, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop
Heigo Ritsbek, Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku peavikaar
Joosep Tammo, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide koguduste Liidu president
Taavi Hollman, Eesti Metodisti Kiriku superintendent
Tõnu Jugar, Adventistide Koguduste Eesti Liidu president
Garnik Loretsyan, Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Koguduse preester
Šmuel Kot, Eesti Juudiusu Koguduse pearabi
Ildar Muhhamedšin, Eesti Islami Koguduse mufti
Ahto Kaasik, Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja vanem

Kommenteerimine on suletud.