EKEK peavikaari uusaasta õnnistussoov

Laudetur Jesus Christus!
Kallid Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku liikmed! Meie piiskop Craig Bates ja Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku kõik vaimulikud soovivad Teile õnnistatud Issanda aastat 2007! Olgu Jumala rahu ja Ta ligiolu meie kõikidega! Kolmainu Jumala – Isa, Poja ja Püha Vaimu – arm on kandnud meid kõik eelnevad aastad ja me loodame ka Tema peale sellel uuel aastal.

Non Nobis Domine!

Isa Heigo Ritsbek+
EKEK peavikaar

Jõulumissa Stefanose kirikus
Katrin Talmar ja Ülle Ritsbek musitseerimas Harkujärve
kirikus püha jõuluõhtu missal 24.12.2006

Kommenteerimine on suletud.