Paastuaja 5. pühapäeva palve

Meie palve paastuaja 5.nädalal:

Kõigeväeline Jumal! Sina üksi võid seada korda patuste inimeste rahutu tahte ja kalduvused. Anna oma rahvale armu armastada seda, mida Sina käsid ja igatseda seda, mida Sina oled tõotanud; et selle maailma muutlikkuses ja kõikuvuses võiksid meie südamed olla kindlalt kinnitatud sinna, kust võib leida tõelist rõõmu; Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti.

AAMEN.

Kommenteerimine on suletud.