VAIMULIKUD

piiskop Craig Bates

Patriarh Craig W. Bates

Sündinud 28.12.1949
Ordineeritud diakoniks 14.06.1980
Ordineeritud preestriks 13.12.1980
Pühitsetud piiskopiks 14.11.1997

Kontakt

e-post: interny@aol.com

isa Thomas Eriste

Isa Thomas Eriste

Sündinud 29.10.1966
Ordineeritud diakoniks 28.03.1998
Ordineeritud preestriks 26.07.2003

Kontakt
e-post: isathomas@ekek.ee