03.2006 arhiiv

Ilus algatus

16.03.2006

Lahkunud presidendi mälestuseks saab süüdata virtuaalküünla aadressil http://www.eesti24.ee/.

26. märtsi missa algus Harkujärvel kell 10.45!

15.03.2006

26. märtsil toimub Harkujärve Püha Esimärter Stefanose kirikus missa erandlikult algusega kell 10.45 (10.20 väljub buss nr 27 Väike-Õismäe lõpp-peatusest Harkujärvele) seoses president Lennart Meri matuse oikumeenilise jumalateenistuse ülekandega Eesti TV-s.

Kirikud esitasid statistikat

15.03.2006

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) aasta-aruandes 2005.a. kohta esitati ka liikmeskirikute kohta käivat statistikat: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK) – 200.000 liiget 31 koguduses 56 vaimulikuga; Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) – 180.000 liiget 164 koguduses 227 vaimulikuga; Eesti Apostlik Õigeusu Kirik (EAÕK) – 25.000 liiget 61 koguduses 30 vaimulikuga; Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (EEKBKL) – 5.952 liiget 83 koguduses 88 vaimulikuga; Rooma-Katoliku Kirik (RKK) – 5.745 liiget 9 koguduses 14 vaimulikuga; Eesti Kristlik Nelipühi Kirik (EKNK) – 4.500 liiget 34 koguduses 70 vaimulikuga; Armeenia Apostlik Kirik (AAK) – 2.000 liiget 6 koguduses 2 vaimulikuga; Eesti Metodisti Kirik (EMK) – 1.800 liiget 26 koguduses 39 vaimulikuga; Adventistide Koguduste Eesti Liit (AKEL) – 1.723 liiget 19 koguduses 15 vaimulikuga; Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik (EKEK) – 300 liiget 4 koguduses 3 vaimulikuga. Seega on kirikute endi andmeil mainitud 10 kirikus ja koguduste liidus kokku 427.020 liiget 437 koguduses 544 vaimulikuga.

Patriarh Randolph Adler Eestisse tulemas

11.03.2006

Praeguste kavade kohaselt – nagu teatab San Clemente’is (California, USA) asuv ülemaailmne ICCEC keskus Püha Miikaeli katedraalkirikus – peaks Karismaatilise Episkopaalkiriku Rahvusvahelise Osaduse (The International Communion of the Charismatic Episcopal Church, ICCEC) patriarh, Tema Pühadus dr Austin Randolph Adler, külastama Eestit septembris 2006. Patriarhi visiit seostub EKEK X Rahvusliku Konvendiga ning EKEK 10. aastapäeva tähistamisega. Visiidi detailid ning täpsem ajakava on koostamisel. ICCEC patriarh peapiiskop dr Austin Randolph Adler tuleb Eestisse kohe peale ICCEC Patriarhi Nõukogu kokkutulekut USA idarannikul 11.-14. septembrini 2006. EKEK 10. aastapäeva pidustustega septembris 2006 on lubanud meie keskel olla veel Miramari Ülestõusmise kiriku rektor, kanoonik isa Donald S. Simpson (Florida, USA) ja Wilmingtoni Püha Kalamees Peetruse kiriku rektor, isa Mark Johnson (Põhja-Carolina, USA) ning Riia Püha Vaimu kiriku vikaar, isa Janis Danielson (Riia, Läti).

Ära-arvamisküsimused III

08.03.2006

1. Millises maailma riigis on kõige rohkem Karismaatilise Episkopaalkiriku liikmeid?
2. Altari juurde algusprotsessioonis on tuurifer, küünlakandjad, krutsifer, diakon evangeeliumiga – kes neist teeb/teevad altari ette jõudes kummarduse?
3. Evangeeliumiprotsessioon on jõudnud kiriku keskele. Evangeeliumi teatamisel ei tee nendest ristimärki kes?
4. Kuhu altaril ei või akolüüt leiba ja veini asetada?
5. Mida võivad teha preester ja diakon altari juures peale lõpuõnnistust ja enne protsessiooni algust välja?
6. Mis on sediilia? Kus on see Harkujärve kirikus?
7. Mida teeb väga korrektse liturgilise tegevuse puhul preester peale rahutervitust kuni altari valmisseadmiseni?

2007.a. allianssteemad Euroopale Eestist

05.03.2006

Euroopa Evangeelse Alliansi juhtkond tegi austava ning erakordse ülesande Eesti Evangeelsele Alliansile (EEA) – valmistada ette 2007.a. alguse alliansspalvenädala teemad ning tekstid sellega seoses. EEA peasekretär, EKEK peavikaar dr Heigo Ritsbek koostas EEA palvel üldteemad, päevateemad, üldise kontseptsiooni ning lektsionaariumi pühakirjade tekstid kõikide päevade jaoks. EMK Tartu Püha Luuka koguduse pastor Priit Gregorios Tamm koostas iga päeva jaoks lühikommentaari ning EEA liikmeskirikute ja kaasatöötavate kirikute juhid ning esindajad koostasid palved iga päeva jaoks. Palved koostasid peapiiskop Andres Põder (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik), metropoliit Stefanos (Eesti Apostlik Õigeusu Kirik), piiskop Philippe Jourdan (rooma-katoliku kirik), piiskop Ago Lilleorg (Eesti Kristlik Nelipühi Kirik), superintendent Taavi Hollman (Eesti Metodisti Kirik), pastor Meego Remmel (Eesti Evangeelsete Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit), peavikaar dr Heigo Ritsbek (Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik) ja pastor Janek Pallase (Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit). Eesti Evangeelse Alliansi poolt koostatud palveteemad koos soovitavate tekstide ning kommentaaridega saadetakse kõikidesse Euroopa riikidesse, kus neid kasutatakse rahvuskeeltesse tõlgituna 2007.a. alliansspalvenädalal 7.-14. 01. 2007.

Isa Jaanus Kanguri uued kohustused

01.03.2006

Isa Jaanus Kanguri teenimisele vanglakaplanina Tallinnas, EKEK Tartu Püha Risti koguduse rektorina ja EKEK Harkujärve Püha Esimärter Stefanose koguduse küreena on lisandunud kohustused Eesti Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse juhatuse liikmena ja Good News Jail and Prison Ministry Eesti asedirektorina ning Rahvusvahelise Vanglakaplanite Assotsiatsiooni Euroopa täitevsekretärina.